Evalvacija in razvoj smernic

Evalvirali smo vse dele usposabljanja mentorjev supervizirane prakse (modul 1, modul 2, vse posamične dele modula 3), izvedbo supervizirane prakse in supervizije mentoriranja. Evalvacija je bila izvedena na osnovi zadovoljstva udeležencev z izbranimi vsebinami, njihovim mnenjem glede kakovosti izvedbe in na osnovi drugih pri načrtovanju evalvacije dorečenih kazalcev učinkovitosti usposabljanj in izvedene supervizirane prakse ter supervizije. Na osnovi evalvacij delov projekta smo izvedli končno evalvacijo projekta, kjer smo ovrednotili tudi učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev glede na stroške.

Pripravili smo knjigo o vseh korakih projekta. Razvili smo smernice za izvajanje supervizirane prakse in supervizije mentoriranja ter za usposabljanje mentorjev supervizirane prakse. Smernice smo objavili v slovenščini in angleščini, ker bodo zanimive za širši evropski psihološki prostor. Načrtovali smo korake v smeri trajnostne implementacije supervizirane prakse v Sloveniji.

 

Načrt trajnostne implementacije sistema supervizirane prakse

Načrt trajnostne implementacije

Rezultati evalvacij

Evalvacija Modula 1 (klik za analizo)

Evalvacija Modula 2 (klik za analizo)

Skupna evalvacija Modula 3 (klik za analizo)

Evalvacija Modula 3 po delavnicah (klik za analizo)

Evalvacijsko poročilo o supervizirani praksi in superviziji mentoriranja (klik za analizo)

Evalvacija projekta

Predstavitve rezultatov in evalvacij (posterji)

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 3 – evalvacija

Supervizirana praksa

Supervizija mentorjev

Razviti pripomočki

Dokumenti za evalvacijo supervizirane prakse

MENTOR_Vprašalnik za evalvacijo SP

MENTOR_Samoocena mentorskih kompetenc

MENTOR_EuroPsy B_Ocena supervizirane prakse

OBA_EuroPsy C_Ocena-kompetenc

ZAČETNIK_Ocena mentorjevih kompetenc

ZAČETNIK_Vprašanja za refleksijo in evalvacijo SP

Knjiga o projektu in smernice za izvajanje supervizirane prakse psihologov

Knjiga Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji:

Smernice za izvajanje supervizirane prakse psihologov: