Zaključna konferenca projekta SUPER PSIHOLOG

Tukaj lahko najdete gradiva (predstavitve) iz zaključne konference.

1_Pomen in vloga mentorstva pri zaposlovanju v šolstvu
2_Zaposlovanje in zaposljivost psihologov
3_Klinično usposabljanje na FZJ
4_Predstavitev izkušenj Norveškega psihološkega združenja s supervizijo
5_Vizija razvoja supervizirane prakse v Sloveniji
7_Komunikacija v psihološkem delu


KAKOVOSTNI PRVI KORAKI V PSIHOLOŠKO DELO

Zaljučna konferenca projekta SUPER PSIHOLOG je bila v četrtek, 2. junija 2016, od 9:30 do 17. ure
v veliki dvorani Zavoda RS za zaposlovanje, Parmova 32, Ljubljana.

Na konferenci smo se seznanili s supervizijskimi izkušnjami norveških partnerjev, pregledali dobre prakse na področju prehoda iz izobraževanja v delovno prakso in rezultate evalvacije projekta SUPER PSIHOLOG (splošnih rezultatov projekta, modulov usposabljanja, sistema supervizirane prakse, ki smo ga razvili, in supervizije mentorjev). Predstavili smo tudi zamisli za potek supervizirane prakse v bodoče in razvoj supervizije kot take.

V popoldanskem delu smo na delavnicah s praktičnim delom spoznali vidike učinkovitega komuniciranja psihologov in načine razvoja strokovnih kompetenc psihologa s supervizijo.

Konferenco je organiziralo Društvo psihologov Slovenije kot partner projekta SUPER PSIHOLOG.

Program_5.5.2016

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Marka Vrtovca, telefon: 041 769 489, e-mail: marko.vrtovec(at)dps.si