Potek projekta

Oktober 2016

31.10.: Zaključek projekta.

26. 10.: Projektne rezultate smo predstavili na nacionalni konferenci Od projektov do sistemskih rešitev v organizaciji Ministrstva RS za zdravje. Predstavitev

Za psihologe in njihove delodajalce smo oblikovali knjižico o supervizirani praksi in njenem pomenu.

Oblikovali smo Smernice za izvajanje supervizirane prakse psihologov.

6. 10.: Sestanek projektnih partnerjev za implementacijo razvitega sistema supervizirane prakse.

September 2016

29. 9.: Projektni rezultati so bili predstavljeni na XII. psihološki konferenci Alpe-Jadran v prispevku What are the benefits of high-quality supervision? The results of the SUPER PSYCHOLOGIST project. Povzetek

24. 9.: Projektni rezultati so bili predstavljeni na 7. kongresu psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo v Kranjski Gori, in sicer v simpoziju “Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja v Sloveniji – dva projekta NFM 2009-2014”. Predstavili smo dva prispevka: (i) SUPER PSIHOLOG 1: Usposabljanje psihologov za vodenje supervizirane prakse in skrb za duševno zdravje, (ii) SUPER PSIHOLOG 2: Supervizirana praksa psihologov. Povzetki so dostopni tukaj.

Julij in avgust 2016

Zaključevali smo s pisanjem knjige o projektu in pripravo smernic za izvajanje supervizirane prakse.

15. 7.: Sestanek partnerjev za implementacijo razvitega sistema supervizirane prakse

Junij 2016

29. 6.: S slovenskimi strokovnjaki supervizorji smo izpeljali posvet o superviziji.

3. 6.: celodnevni sestanek z norveškimi partnerji za pripravo smernic za izvajanje supervizirane prakse in usposabljanje mentorjev

2. 6.: Izvedli smo zaključno konferenco projekta z naslovom Kakovostni prvi koraki v psihološko delo.

Maj 2016

13. 5.: drugi sestanek projektnih partnerjev za evalvacijo projekta in pripravo smernic za izvajanje supervizirane prakse in usposabljanje mentorjev

6. 5.: sestanek projektnih partnerjev za evalvacijo projekta in pripravo smernic za izvajanje supervizirane prakse in usposabljanje mentorjev

April 2016

22. 4. Sestanek za načrtovanje zaključne konference.

9. 4.: Izvedli smo zaključno srečanje z udeleženci v projektu: supervizorkami mentorjev, mentorji, psihologi začetniki in člani projektne ekipe. Na zaključnem srečanju smo evalvirali projekt in zbrali ideje, kako sistem supervizirane prakse peljati naprej po zaključku projekta.

1.4.: Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo projekt predstavili ge. Darinki Cankar, vodji Službe za razvoj kadrov v šolstvu.

Marec 2016

31. 3.: sestanek za načrtovanje zaključne konference

21. 3.: sestanek za evalvacijo študijske prakse

17. 3.: sestanek z državno sekretarko dr. Andrejo Barle Lakota na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport; predstavitev projekta SUPER PSIHOLOG in supervizirane prakse

14. 3.: sestanek za načrtovanje zaključne konference, sestanek za načrtovanje aprilskega zaključnega srečanja z udeleženci v projektu

7. 3.: načrtovanje vsebine predstavitev pristojnim oblastem

Februar 2016

10. 2.: 4. sestanek Upravnega odbora projekta

Januar 2016

29. 1.: sestanek za evalvacijo študijske prakse

18. 1.: Sestali smo se za načrtovanje zaključne konference o projektu.

9. 1.: Vita Poštuvan je izvedla še zadnji dve delavnici v okviru modula 3 – o čuječnosti in strategijah sproprijemanja.

December 2015

Objavili smo rezultate evalvacije modulov 1 in 2.

2. 12.: Na sestanku smo evalvirali izvedbo vmesne konference.

November 2015

18. 11.: Izvedena je bila vmesna konferenca o projektu z naslovom “Kakšno mentorstvo potrebujemo – izkušnje in prenos dobrih praks mentoriranja psihologov”.

7. 11.: Izvedeni sta bili dve delavnici v okviru modula 3 o prvi psihološki pomoči in svetovanju po travmatskih dogodkih.

Oktober 2015

17. 10.: Izvedeni sta bili dve delavnici v okviru modula 3: o samomorilnosti in o motivacijskem intervjuju.

13. 10.: Projektni tim je na sestanku na temo evalvacije projekta predvidel številne aktivnosti za evalvacijo projekta.

12. 10.: Na sestanku smo se pripravljali na vmesno konferenco.

1. 10.: Projekt in certifikat EuroPsy smo promovirali na sprejemu brucev na Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem.

September 2015

30. 9.: Izpeljan je bil tretji sestanek Upravnega odbora projekta.

3rd_SC_meeting

24.-27. 9.: Izvedli smo drugi del modula 2 (usposabljanje supervizork in usposabljanje mentorjev; izvajalca usposabljanja: Mona Duckert in Bjarte Kyte). S tem je za mentorje zaključen modul 2.

23. 9.: Objavljen je bil javni poziv za evalvatorja projekta.

15. 9.: Udeležili smo se sestanka s kontrolorji na SVRK. Izvedli smo sestanek za načrtovanje vmesne konference.

12. 9.: Izvedeni sta bili dve delavnici v okviru modula 3: o odvisnosti (tvegani in škodljivi rabi alkohola) in o etiki in zaščiti podatkov pri delu psihologa.

9. 9. Izvedli smo sestanek z Brigito Rupar, predsednico  Društva za supervizijo, in Tomažem Vecom, snovalcem in izvajalcem drugostopenjskega študijskega programa Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje, ki poteka v okviru Pedagoške fakultete v Ljubljani. Na sestanku smo govorili o pogledu teh dveh organizacij na supervizijo in možnostih nadaljnjega sodelovanja.

4. 9.: Na sestanku smo načrtovali vmesno konferenco o projektu.

Julij 2015

9. 7.: Projekt smo predstavili na XIV. evropskem kongresu iz psihologije v Milanu v vabljenem simpoziju EFPE z naslovom “Educating supervisors as a mean to improve the quality of psychologists’ services in Europe: A Slovenian – Norwegian collaboration” (http://www.ecp2015.it/scientific-program/invited-symposia-by-efpa/)

Simpozij je bil predstavljen tudi na spletnih straneh Norveškega psihološkega združenja: http://psykologforeningen.no/Foreningen/Nyheter-og-aktuelt/Aktuelt/Eksporterer-veilederutdanning-med-suksess/(language)/nor-NO

Junij 2015

29. 6.: EFPA je objavila novico o projektu SUPER PSIHOLOG: http://efpa.magzmaker.com/efpanewsmagazine/news_member_associations

13. 6.: Izveden tretji, zaključni del modula 1 usposabljanja mentorjev

12. 6.: Izvedeno je bilo srečanje z novinarji. (Objavljene novice:
1. Psihologi opozarjajo na nereguliran kaos v psihološki dejavnosti __ Prvi interaktivni multimedijski portal, MMC RTV Slovenija
2. http://www.demokracija.si/slovenija/psihologi-ministrstvo-za-delo-vabijo-k-skupni-pripravi-zakona-o-psiholoski-dejavnosti
3. Na zdravje – priloga Slovenskih novic

12. 6.: Projekt je bil predstavljen na Dnevih psihologov.

10. 6.: Izveden je bil drugi sestanek Upravnega odbora projekta.

6. 6.: Izvedeni sta bili prvi dve delavnici v okviru modula 3: o izgorelosti in o samorefleksiji ter iskanju pomoči.

3. 6.: Projekt je bil predstavljen na 2. akademsko-gospodarskem kongresu AEC 2015 v prispevku “Projekt SUPER PSIHOLOG: Podpora psihologov začetnikov pri njihovih prvih korakih v psihološko delo”. Kongres je dogodek v organizaciji Life Learning Academie. Povzetek predstavitve je objavljen na str. 24. Zbornika povzetkov: http://aecongress.eu/Zbornik_povzetkov.pdf

3. 6.: Projekt je bil predstavljen na sestanku Oddelka za psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

2. 6.: Projekt je bil predstavljen na strokovni konferenci Triple i v prispevku “Enhancing competences in the field of mental health in the SUPER PSYCHOLOGIST project” (http://zivziv.si/triple-i-2015/)
Referenca: POŠTUVAN, Vita, PODLESEK, Anja, ŠTIRN, Mateja, STRAUMSHEIM, Per A., ZABUKOVEC, Vlasta. Enhancing competences in the field of mental health in the SUPER PSYCHOLOGIST project. V: DE LEO, Diego (ur.), POŠTUVAN, Vita (ur.). Intuition, imagination and innovation in Suicidology Conference : 6th TRIPLE i, Piran, 1st – 2nd June 2015 : programme and abstract book. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, str. 10. [COBISS.SI-ID 1537627332]

Maj 2015

30. 5.: Projekt je bil predstavljen na študentski integracijski konferenci PsihoŠIK v Mariboru s prispevkom “Projekt SUPER PSIHOLOG Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse” (organizatorji dogodka: Društvo študentov psihologije Maribor, Društvo študentov medicine Maribor, Društvo študentov psihologije Slovenije in Društvo študentov biopsihologije)

6. 5.: Odprte prijave na izobraževanja v okviru modula 3

April 2015

vita_vkt2_april201524. 4.: Projekt je bil predstavljen psihologom in psihiatrom v okviru izobraževanja iz Vedenjsko-kognitivne terapije, Praktikum I.

22. 4.: Izbrali smo nadzornika projekta, ki bo z nami sodeloval do zaključka projekta.

17. 4.: Projekt je bil predstavljen študentom Oddelka za psihologijo, Filozofske fakultete UL.

13. 4.: Projekt je bil predstavljen zaposlenim na Oddelku za psihologijo, Filozofske fakultete UL.

12. 4.: Supervizorke mentorjev in norveška supervizorja so reflektirali in evalvirali prvi del usposabljanja mentorjev v okviru modula 2.

10.-11. 4.: Norveška supervizorja Mona Duckert in Bjarte Kyte sta izvedba prvi del modula 2 usposabljanja mentorjev. Ti so med drugim izkustveno spoznavali različne metode supervizije, kot so reflektivni tim, igra vlog in dajanje povratne informacije ob opazovanju video posnetka psihološke obravnave.

9. 4.: Norveška supervizorja sta v Ljubljani izvedla enodnevno pripravljalno delavnico s slovenskimi supervizorkami mentorjev

1. 4.: Objavljen je bil javni poziv za nadzornika projekta.

Marec 2015

2015-03-31 16.52.11

31. 3.: Sestanek slovenskih projektnih partnerjev za pripravo modula 1 in 3

19. 3.: Zagnali smo spletno platformo za komunikacijo med mentorji, mentoriranci, supervizorji mentorjev in drugimi sodelavci v projektu.

13.-14. in 20.-21. 3.: Izvedli smo prvi in drugi del modula 1. Mentorji so spoznali kompetenčni pristop k supervizirani praksi in so se pripravili na vodenje študijske prakse študenta psihologije.

12. 3.: Začasno spletno stran projekta http://www.europsy.si/index.php/super-psiholog.html je nadomestila tale odlična nova spletna stran, ki je bila razvita izključno za namene predstavitve projekta.

11. 3.: EuroPsy, supervizirana praksa in projekt SUPER PSIHOLOG je bil predstavljen študentom biopsihologije na FAMNIT, Univerza na Primorskem.

6.3.: Izveden je bil sestanek s študenti, ki bodo vstopili v proces supervizirane študijske prakse.

Februar 2015

23. 2.: Izbrali smo 25 mentorjev in 6 supervizorjev mentorjev.

19. 2.: Sestanek slovenskih projektnih partnerjev.

11. 2.: Razvili smo logotip projekta.

5.-7. 2.: Prvi sestanek Upravnega odbora projekta se je odvil na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

5. 2.: Uraden začetek projekta.

3. 2.: Projekt smo predstavili psihologom na delavnici o izpolnjevanju vloge za pridobitev certifikata EuroPsy na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Januar 2015

30. 1.: zaključen javni poziv za mentorje in supervizorje mentorjev.

23. 1.: Projekt smo na kratko predstavili študentom 2. letnika 2. stopnje psihologije na Univerzi v Ljubljani.

21. 1.: Projekt smo predstavili psihologom na delavnici o izpolnjevanju vloge za pridobitev certifikata EuroPsy na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

20. 1.: Objavljen je bil javni poziv za supervizorje mentorjev supervizirane prakse.

15. 1.: Objavljen je bila javni poziv za mentorje supervizirane prakse, študente psihologije in psihologe začetnike; 20. 1. je bil razpis za mentorje objavljen na portalu Zavoda RS za zaposlovanje.

7. 1.: Sestanek slovenskih projektnih partnerjev.