JAVNI POZIV ZA EVALVATORJA PROJEKTA

V projektu »SUPER PSIHOLOG« iščemo evalvatorja projekta.

Evalvator projekta bo izvedel celostno neodvisno evalvacijo projekta SUPER PSIHOLOG. Pričakuje se ponudba evalviranja več elementov projekta, kot so ustreznost, uspešnost, učinkovitost, vplivnost projekta in trajnost rezultatov.

Pričakuje se sodelovanje evalvatorja s projektnim vodstvom, predlaganje potrebnih sprotnih sprememb projekta in priprava končnega evalvacijskega poročila, ki bo objavljeno na spletnih straneh projekta.

Projekt poteka v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 (več o projektu:www.superpsiholog.si), zato mora imeti kandidat izkušnje z izvajanjem evalvacije mednarodnih projektov. Dobro mora poznati program Norveškega finančnega mehanizma.

Z izvajalcem (podjetjem ali posameznikom) bomo sklenili ustrezno pogodbo za obdobje od predvidoma 1. 10. 2015 do 30. 4. 2016 oziroma do oddaje zaključnega evalvacijskega poročila o projektu.

Ponudbo z natančno specifikacijo elementov evalvacije projekta oddajte najkasneje do 30. 9. 2015 na naslov: katarina.kocbek@ff.uni-lj.si

Prijavi na razpis dodajte življenjepis, ki naj med drugim vključuje navedbo trenutne delovne organizacije in izkušenj z evalvacijo projektov (reference).

Podrobnejše informacije: anja.podlesek@ff.uni-lj.si ali po tel. (01) 4213 590.

Ta vnos je bil objavljen v Nekategorizirano, Novice. Zaznamek za trajno povezavo.