Naslednje delavnice za mentorje supervizirane prakse

Ta hip ni predvidenih usposabljanj za mentorje.

Dodatne informacije so na voljo na : superpsiholog@europsy.si