Kaj je supervizirana praksa psihologov?

Supervizirana praksa psihologov označuje delovanje psihologa (magistra psihologije) v realnem delovnem okolju pod nadzorom izkušenega psihologa, t. i. mentorja supervizirane prakse. Poteka po zaključenem drugostopenjskem študiju psihologije. Traja (vsaj) 12 mesecev oz. 1500 ur ali enakovredno (60 točk ECTS). V tem času se psiholog začetnik redno srečuje s svojim mentorjem, in sicer vsaj vsaka dva tedna za dve uri. Mentorski par se na srečanjih posveča temam, s katerimi se psiholog začetnik srečuje v svojem delovnem okolju, njegovim poklicnim kompetencam, metodam in tehnikam dela, doživljanju med delom itd.

Supervizirana praksa omogoča psihologom, da med univerzitetnim izobraževanjem in z drugimi strokovnimi izkušnjami pridobljeno znanje, izkušnje in razumevanje vnesejo v prakso psihološkega dela. Hkrati omogoča, da novo usposobljeni psihologi razvijejo presojanje, lastno zavedanje, odzivnost in osebno integriteto, kar je potrebno za kompetentno in odgovorno delo psihologa. V letu supervizirane prakse se psiholog sreča z vrsto etičnih dilem, ki jih rešuje s podporo mentorja supervizirane prakse. Tako se začetnik postopno usposobi za samostojno delo. Po uspešno zaključeni supervizirani praksi lahko zaprosi za evropski certifikat iz psihologije – EuroPsy, ki izkazuje, da dosega standarde za samostojno opravljanje psihološke dejavnosti na določenem področju.

Supervizirano prakso lahko magister psihologije opravlja v različnih kontekstih (na področju klinične/zdravstvene psihologije, na področju psihologije v izobraževanju, na področju psihologije dela in organizacije itd.). Opravlja jo v javnih ustanovah ali zasebnih podjetjih, ki izvajajo psihološke storitve. Mentoriranje/supervizijo opravlja bodisi v isti organizaciji zaposlen psiholog, ki je s strani stroke potrjeno usposobljen za izvajanje mentoriranja/supervizije, bodisi zunanji usposobljeni mentor supervizirane prakse. 

Prednosti supervizirane prakse pred običajnim uvajanjem na delovno mesto

 • sistematičen in poglobljen razvoj strokovnih kompetenc ter učenje od izkušenejšega psihologa
 • usposobljenost mentorja za vzpostavljanje kakovostnega mentorskega odnosa, ki omogoča optimalne pogoje za strokovno rast
 • podpora pri spoprijemanju s strokovno in/ali etično zahtevnimi situacijami
 • redna povratna informacija s strani izkušenega psihologa, na osnovi katere začetnik lahko še izboljša svoje strokovno delovanje 

Vključevanje v supervizijo je koristno skozi celotno kariero, še posebej pa je pomembno na njenem začetku.

Vključitev v sistem supervizirane prakse psihologu začetniku omogoča:

 • vključitev v supervizijo/mentorstvo pri usposobljenem mentorju supervizirane prakse,
 • izvedbo mentorskih srečanj najvišje kakovostne ravni in njihov maksimalni izkoristek,
 • dokumentiranje supervizirane prakse in mentorskih srečanj na spletni platformi in spremljanje izvajanja supervizirane prakse,
 • pridobitev certifikata EuroPsy po uspešno zaključeni supervizirani praksi.

Z vključitvijo v sistem supervizirane prakse mentor pridobi:

 • maksimalni izkoristek pri izvajanju mentorskih/supervizijskih srečanj,
 • možnost, da je njegovo delo na mentorskih srečanjih plačano,
 • možnost vključevanja v supervizijsko skupino mentorjev,
 • možnost vključevanja v aktivnosti izobraževanja novih mentorjev.