Vzpostavitev supervizirane prakse

Mentoriranje

Po prvem delu usposabljanja v modulu 2 so se mentorji preizkusili v vodenju supervizirane prakse in skozi praktične izkušnje razvijali veščine izvajanja supervizije psihologa začetnika. Psihologi začetniki so opravljali psihološko dejavnost pri svojem delodajalcu, mentorji pa so z njimi redno dvakrat na mesec reflektirali potek prakse. Pri tem so uporabljali spletno platformo za vodenje supervizirane prakse (glej zavihek Platforma – ZAKLJUČENO).

Sporazum_mentoriranje   Soglasje_mentoriranec_snemanje

 


Supervizija mentoriranja

Organizirali smo supervizijo mentoriranja: supervizorji so vsaka dva meseca z mentorji reflektirali mentorski proces, pri tem so se posvetovali z norveškimi strokovnjaki.