Kako se vključiti v sistem supervizirane prakse?

Psihologi začetniki:

 1. Po zaključenem drugostopenjskem študiju psihologije, ko psiholog začetnik pridobi redno delo, v katerem izvaja psihološko dejavnost v minimalnem obsegu 20 ur tedensko, v bazi usposobljenih mentorjev izbere mentorja z istega oz. čim bolj sorodnega področja dela.
 2. Skrbniku sistema (na e-naslov: superpsiholog@europsy.si) sporoči, katerega mentorja bi želel kontaktirati in se z njim dogovoriti za mentoriranje.
 3. DPS kontaktira mentorja. Če je mentor prost in se strinja, da prevzame mentorstvo, DPS poveže začetnika in mentorja.
 4. Ko se mentor in začetnik dogovorita o sodelovanju, z DPS mentorski par sklene tripartitno pogodbo. Mentor in mentoriranec pristopita v sistem supervizirane prakse. S plačano pristopnino (60 EUR; člani DPS  so pristopnine v letih 2017 in 2018 oproščeni) jima je omogočena uporaba storitev za spremljanje supervizirane prakse.
 5. Skrbnik sistema pripravi vse potrebno za spremljanje dela v mentorskem paru.
 6. Skrbnik po zaključku supervizirane prakse izda ustrezna potrdila o izvedbi supervizirane prakse, če je spremljanje pokazalo, da je bila ustrezno izvedena, kar vključuje redno sprotno beleženje aktivnosti na mentorskih srečanjih.

Izkušeni psihologi, ki bi želeli opravljati vlogo mentorja:

 1. Na e-naslov superpsiholog@europsy.si sporočite svoj interes za vključitev v sistem v vlogi mentorja.
 2. Če ste zaključili usposabljanje za mentorje supervizirane prakse, vas skrbnik sistema doda v bazo usposobljenih mentorjev.
 3. Če se usposabljanja za mentorje supervizirane prakse še niste udeležili, ali ste zaključili le del usposabljanja za mentorje supervizirane prakse, vas vabimo, da se vključite še v druge dele. Več informacij dobite tule.

Pogoji za (vključitev v usposabljanje za) mentorje supervizirane prakse:

 • 5 let izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti,
 • redno in dokumentirano vključevanje v aktivnosti stalnega strokovnega razvoja,
 • izpolnjen EuroPsyjev obrazec C. Kdor ima certifikat EuroPsy, ta pogoj avtomatično izpolnjuje.
 • zaželene so lastne izkušnje z vključenostjo v mentoriranje/supervizijo (dokumentirana vključenost v obsegu vsaj 60 ur),
 • zaželeno je tudi pisno priporočilo supervizorja ali mentorja supervizirane prakse.

Izkušeni psihologi, ki bi želeli opravljati vlogo superizorja:

 1. Na e-naslov superpsiholog@europsy.si sporočite svoj interes za vključitev v sistem v vlogi supervizorja mentorjev.

Pogoji za vključitev v usposabljanje za supervizorja mentorjev:

 • Posameznik je usposobljeni mentor supervizirane prakse.
 • Redno in dokumentirano se vključuje v stalni strokovni razvoj, vezan na teme, ki so pomembne za izvajanje supervizije.
 • Vsaj dve leti je bil sam deležen supervizije svojega mentoriranja oziroma je bil vključen v drug supervizijski proces. Če posameznik nima zaključenega usposabljanja za mentorja supervizirane prakse, ampak drugo vrsto usposabljanja za izvajanje supervizije, z dodatnim usposabljanjem pridobi kompetence za vodenje supervizirane prakse. Vsebine dodatnega usposabljanja individualno določi skrbnik sistema po pregledu programov njegovih zaključenih usposabljanj, tako da posameznik po opravljenih obveznostih izkazuje vse kompetence za mentoriranje supervizirane prakse.
 • Ima lastne izkušnje z vključenostjo v mentoriranje/supervizijo (izkaže lahko dokumentirano vključenost v obsegu vsaj 100 ur). Priporočljivo je, da je bil vključen v supervizijo pri dveh različnih supervizorjih, pri čemer je vsak supervizijski odnos trajal vsaj dve leti.
 • Ima lastne izkušnje z izvajanjem mentoriranja in supervizije.
 • Zaželeno je pisno priporočilo supervizorja.