Konferenca

KAKŠNO MENTORSTVO POTREBUJEMO –
Izkušnje in prenos dobrih praks mentoriranja psihologov

Vmesna konferenca projekta SUPER PSIHOLOG z naslovom KAKŠNO MENTORSTVO POTREBUJEMO – Izkušnje in prenos dobrih praks mentoriranja psihologov

je potekala 18. novembra 2015 v prostorih hotela Lev v Ljubljani.

S konferenco smo želeli seznaniti strokovno in splošno javnost ter oblikovalce politik o projektu »Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse – SUPER PSIHOLOG«, financiranega s strani Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in nacionalnih sredstev Republike Slovenije, napredku projekta in njegovi uspešnosti.

Ob tem pa smo želeli izpostaviti pomen in vlogo mentoriranja prav vsakega strokovnjaka na začetku njegove poklicne poti. Predstavili smo supervizirano prakso psihologov, ki izhaja iz modela EuroPsy, in ki skozi mentorstvo omogoča sistematičen razvoj in spremljanje razvoja kompetenc psihologa začetnika in posledično zagotavlja kvalitetne psihološke storitve.

Konferenco je organiziralo Društvo psihologov kot partner projekta SUPER PSIHOLOG.

12:30 – 13:00 Registracija udeležencev
13:00 – 13:20 Mentoriranje in uspešen začetek strokovnega dela (Vlasta Zabukovec, Društvo psihologov Slovenije)
13:20 – 13:50 Razvojno edukativni model supervizije – koncepti in razmejitve z nekaterimi drugimi oblikami vodenja (Tomaž Vec, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)
13:50 – 14:10 Predstavitev izkušnje z mentorstvom in supervizijo na področju socialnega dela (Valerija Bužan, Socialna zbornica Slovenije)
14:10 – 14:30 Predstavitev izkušenj s pripravništvom za psihologe v zdravstvu (Petra Bavčar, Zbornica kliničnih psihologov Slovenije)
14:30 – 14:50 Predstavitev izkušenj s pripravništvom za psihologe v vzgoji in izobraževanju (Špela Ševerkar, Gimnazija Bežigrad)
14:50 – 15:00 Odmor
15:00 – 15:20 Predstavitev projekta SUPER PSIHOLOG (Anja Podlesek, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
15:20 – 16:00 Predstavitev izkušenj projekta z vidika mentorice, mentoriranke, delodajalke in supervizorke (moderira Andreja Rihter, Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik, supervizorka; sodelujejo: Mateja Korošec, Center Korak, delodajalka, Maša Šemrov, Center Korak, mentorica, in Ajda Ščukovt, Univerzitetni klinični center Ljubljana, mentoriranka) 
16:00 – 16:15 Odmor za pogovor in osvežitev 
16:15 – 17:45 Delavnica o načrtovanju prakse po modelu EuroPsy (Vlasta Zabukovec, DPS in Andreja Koler Križe, Vrtec Mladi rod)
17:45 – 17:50 Odmor
17:50 – 19:20 Predstavitvena delavnica razvojno edukativnega modela supervizije (Ajda Eiselt, Društvo za supervizijo)

Prijava

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Marka Vrtovca, telefon: 041 769 489, e-mail: marko.vrtovec(at)dps.si