Usposobljeni mentorji – psihologija dela in organizacije


Matic Kadliček
Delovna organizacija: Trgotur d.o.o., Ljubljanska cesta 13b , 3320 Velenje & Video center d.o.o., Vojkova cesta 45, 1000 Ljubljana
Službeni GSM: 051 477 854
E-poštamatic@trgotur.si
Ožje področje dela: Vzpostavljanje internih učnih centrov v podjetjih, diagnostika delovnih okolij, psihološko ocenjevanje, delavnice vodstvenih veščin, coaching
Delovne izkušnje: Delujem v okviru družinskega podjetja Trgotur d.o.o., ki s svojo 14 člansko ekipo interdisciplinarnih strokovnjakov že več kot 25 let deluje kot zunanji kadrovski oddelek (HRO) za okoli 100 malih in srednje velikih podjetij (10-300 zaposlenih) z različnih panog in po vsej Sloveniji. Področje delovanja je razvoj kadrov od onboardinga in (pred)selekcije s psihološkim ocenjevanjem, preko vzpostavitve učnih centrov (video, audio, knjige) za usposabljanja, delavnice in coachinge, do načrtovanja nasledstev. Najbolje lahko pomagam mentorirancem, ki želijo spoznati celoten “življenjski cikel” razvoja kadrov, spoznati širši krog HR strokovnjakov ter tistih, ki želijo spotoma razviti veščine samostojnega izvajanja različnih pristopov k mobiliziranju potencialov v ljudeh. 
Izpolnjevanje pogojev za mentorstvo: vsaj 5 let delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti, dve leti supervizije na področju mentoriranja, zaključeno usposabljanje v okviru projekta SUPER PSIHOLOG (opravljeni trije moduli usposabljanja, izvedena preizkusna študijska praksa, izvedena preizkusna supervizirana praksa vsaj enega psihologa začetnika), certifikat EuroPsy
Prosta mesta: 1
Mentorja lahko kontaktirate neposredno.


Julija Pirnat
Delovna organizacija: Zavod RS za zaposlovanje
Službeni GSM: 041 281 446
E-pošta: julija.pirnat@gmail.com
Ožje področje dela: Načrtovanje, razvoj in izvajanje usposabljanja s področja VKO (vseživljenjske karierne orientacije); karierno svetovanje brezposelnim osebam in mladini; selekcijski karierni izbori; coaching; sodelovanje v timu pri razvoju pripomočkov za VKO; sodelovanje pri implementaciji smernic kakovosti VKO v praksi, uporaba psiholoških testov in vprašalnikov …
Izpolnjevanje pogojev za mentorstvo: vsaj 5 let delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti, zaključeno usposabljanje v okviru projekta SUPER PSIHOLOG (opravljeni trije moduli usposabljanja, izvedena preizkusna študijska praksa, izvedena preizkusna supervizirana praksa vsaj enega psihologa začetnika), certifikat EuroPsy
Prosta mesta: 1
Mentorico lahko kontaktirate neposredno.