All posts by Anja Podlesek

Uraden zagon sistema SP v pripravi

V projektu SUPER PSIHOLOG smo vzpostavili temelje sistema supervizirane prakse. Po zaključku projekta je bilo potrebno poskrbeti še za nekaj operativnih vidikov. Z veseljem sporočamo, da bomo sistem kmalu uradno zagnali. Spremljajte našo spletno stran!

Projekt se je 31. oktobra 2016 zaključil, a nadaljujemo z delom

Po intenzivni pripravi smernic za supervizirano prakso psihologov, knjige o projektu, knjižic o supervizirani praksi psihologov in delodajalcev, prenavljanju spletne platforme, predstavitvi projektnih rezultatov na 7. mednarodnem kongresu psihologov Slovenije v Kranjski Gori, 12. psihološki konferenci Alpe-Jadran na Reki in na nacionalni konferenci Od projektov do sistemskih rešitev, se je konec oktobra 2016 projekt SUPER PSIHOLOG zasluženo upokojil. 

Upamo, da bo razviti sistem supervizirane prakse polno zaživel in pripomogel k napredku psihološke stroke v Sloveniji.  Vse psihologe vljudno vabimo, da se vključijo vanj in prispevajo košček v naš skupni mozaik kakovosti!

Vmesna konferenca o projektu uspešno izpeljana

Dne 18. 11. 2015 smo v hotelu Lev v Ljubljani izvedli vmesno konferenco o projektu, na kateri pa nismo le predstavili prvih rezultatov projekta, temveč udeležence konference tudi seznanili s potekom pripravništev na področju psihologije v Sloveniji, z razmejitvijo ter povezovanjem mentoriranja in supervizije, zanje pa smo pripravili tudi dve praktični delavnici – eno glede načrtovanja supervizirane prakse in drugo za ponazoritev poteka supervizije po razvojno-edukativnem modelu. Konference se je v celoti udeležilo 60 udeležencev, med njimi tudi nekaj nepsihologov.

Zaključili smo z usposabljanjem mentorjev v okviru modula 2

V petek, 25., in soboto, 26. 9., so mentorji intenzivno delali z Mono in Bjartejem, našima norveškima kolegoma supervizorjema. Ponovno sta se izkazala in pripravila odličen drugi del usposabljanja iz supervizije.

On Sept 25-26 mentors worked intensively with Mona in Bjarte, our Norwegian colleagues supervisors. They prepared and carried out an excellent second part of Module 2. Mona and Bjarte, thank you so much!

 

3rd Module continues

On Saturday, September 12, another two workshops from Module 3 were carried out. The participants elaborated their knowledge on addiction, especially risky and harmful use of alcohol, and on ethics and data protection in psychological work. Next workshops will take place on October 17: on (i) suicide and (ii) motivational interview.